Samenwerking aanpak overlast Korte Promenade 
“Klanten en winkelpersoneel ervaren al jaren overlast in de centrale hal van de Korte Promenade. Drankgebruik, agressie en geschreeuw; dit kan niet meer”, vertelt Wesley ter Reehorst, supermarktmanager Dirk van den Broek. “Ik ben positief over het traject dat we gestart zijn met zorgpartners, politie, handhaving, winkeliers, vastgoedeigenaar en gemeente. We zijn op de goede weg”. 
Martin Ort, directeur ondernemersvereniging OVSA: “Almere wordt een grote stad en we zien steeds meer overlast gevende personen in het centrum. Alle partners moeten hun rol pakken en samenwerken om de last te verzachten. Dit wereldwijde probleem lossen wij helaas niet op, maar we kunnen het wel samen managen zodat het centrum veilig en leefbaar blijft”. 

Met de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt. Zo is de vastgoedeigenaar gestart met de inzet van beveiligers. “Ook het geven van een verblijfsverbod aan overlastveroorzakers helpt. Het is rustiger geworden”, aldus Wesley.

Zorgpartners
Met Leger des Heils, Kwintes en Amethist is een proces opgezet zodat iedereen snel kan handelen bij overlast. Carolien Pol, Gebiedsspecialist Zorg en Welzijn van de gemeente: “Belangrijkste is hoe we samen zoeken naar een oplossing om de situatie te verbeteren vanuit zorg en handhaving. Zorgpartners geven tips hoe bepaalde overlastgevers aangesproken kunnen worden, want die zijn vaak bekend”. 

Inloopspreekuur wijkagent
Vragen of zorgen? Elke 2e dinsdag van de maand is de wijkagent van 13:00-14:00 uur aanwezig in het Inloophuis van Kwintes aan de Schoutstraat. De koffie staat klaar. Iedereen is welkom. 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in Almere Centrum!

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in Almere Centrum!